Over schermvereniging MVO

Welkom bij de schermclub MVO in Den Haag. MVO betekent Meer Vriendschap Onderling en maakt deel uit van de Ontwikkelings- en Ontspanningsvereniging van het Ministerie van Defensie, ofwel de personeelsvereniging van het ministerie van defensie.

De schermvereniging MVO biedt de mogelijkheid tot het beoefenen van de schermsport op floret, degen en sabel.

Het bestuur bestaat uit voorzitter/secretaris Rudolph Francis, penningmeester Henk van der Stoep en Frits Snijdewint als commissaris materiaal.

Leden zijn zowel militaire- als burgerambtenaren verbonden aan het ministerie van defensie. Heb je echter geen binding met het Ministerie van Defensie en wil je toch graag schermen dan bestaat de mogelijkheid om “buitengewoon lid” te worden.

De trainingsavond is op dinsdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur in de sportaccommodatie van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag. Schermlessen worden zowel individueel als klassikaal gegeven door maître Rob Vonk en schermleraar Joop Breedvelt. De contributie bedraagt slechts €15,00 per maand.

Heb je al eens eerder geschermd of heb jeinteresse om kennis te maken met de schermsport neem dan contact met de secretaris. De vereniging beschikt over oefenmateriaal.

Achtergrond van Sv. M.V.O.
Sv. M.V.O. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond. Naast de KMSV is sv MVO de enige defensie gerelateerde schermvereniging.

De schermclub is onderdeel van Ontwikkelings-  en Ontspanningsvereniging  van het personeel van het Ministerie van Defensie. Tot 1965 heette dit Ministerie Van Oorlog. Vandaar dat men de letters “MVO” heeft gekozen voor de naam van de diverse clubs, want zij staan voor Meer Vriendschap Onderling. Dit besluit is mede genomen met het doel voor het doen bevorderen en het verstevigen van het onderling contact tussen de burger- en militaire ambtenaren. De vereniging bestaat uit gewone leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs.