Schermwapens

Floret
De floret is een steekwapen, het gewicht is minder dan 500 gram en de grootste lengte is 110 cm. Om een geldige treffer te kunnen plaatsen moet de veer in de punt met een druk groter dan 500 gram worden ingedrukt op het geldige trefvlak van de tegenstander. Het trefvlak bij floret is beperkt tot de borst en de rug, daarom draagt en floretschermer een gemetalliseerd vest ter grootte van het trefvlak over zijn normale schermpak.

Trefvlak Floret

Wordt een treffer gemaakt op het gemetalliseerd deel wordt hij geregistreerd, komt de punt aan buiten dat deel, bijv. op het been, dan is de treffer ongeldig. Bij floret geldt de conventie de schermer slechts een treffer kan maken als hij het recht van de aanval heeft. Een aanval is het strekken van de arm en het bedreigen van het trefvlak van de tegenstander. Deze is dan verplicht de aanval af te weren, alvorens hij een riposte kan maken.

 

Degen
De degen is een steekwapen waarbij het gehele lichaam geraakt mag worden. Het totale gewicht van een degen moet minder zijn dan 770 gram en de maximale lengte is 110 cm. Om een treffer te kunnen maken dient de punt met een gewicht van meer dan 750 gram ingedrukt worden. Omdat bij de degen de armen en de hand ook geldig trefvlak zijn is de kom die de hand moet beschermen groter dan bij een floret.

Trefvlak Degen

Het schermen met een degen kent geen conventies, d.w.z. wie het eerst raak steekt maakt een treffer, steken beide schermers binnen 0.25 seconden, dan zijn beide schermers geraakt en worden beide treffers geteld.

Sabel
De sabel is zowel een steek- als een houwwapen. De lengte mag maximaal 105 cm zijn en niet zwaarder dan 500 gram.

Trefvlak sabel

Het schermen met de sabel is ook gebonden aan conventies zoals bij de floret. Dus een aanval dient eerst geweerd te worden. Het trefvlak omvat het gedeelte van het lichaam boven de horizontale lijn door te toppen van de heupen, dus inclusief hoofd en armen.