Winterreces

ornament
Vrienden d’ Escrime,

We hebben ondanks enkele tegenslagen bijna fantastisch jaar achter de rug.

Dinsdag 17 decenber 2013 houden wij de laatste schermtraining van dit jaar.
Dinsdag 7 januari 2014, starten wij fris met de schermtraining.

Alvast prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Namens het hoofdbestuur van de Personeelsvereniging
en het bestuur van de schermclub MVO

Saluut

R.A. Francis
voorzitter scMVO

Comments are closed.